Mercedes-Benz

Prednosti Operativnog leasinga

Prednosti Poslovnog najma u odnosu na kupnju ili kredit su:
  • likvidnost
  • najmoprimatelj ne veže kapital kupnjom
  • najmoprimatelju potrebno manje novčanih sredstava na početku najma, jer je najmodavatelj taj koji plaća PDV (minimalno učešće)
  • ne povećava se zaduženje u bilanci
  • kreditna linija banke ostaje slobodna
  • trošak najamnine se knjiži u poslovne rashode, time se smanjuje porez na dobit. Iznos PDV-a u najamnini priznaje se shodno pravilima kao pretporez
  • financiranje po mjeri: visinu mjesečne najamnine određuje akontacija, otkupna vrijednost. Mogućnost krojenja otplatnog plana kroz sezonske rate
  • fleksibilnost tijekom trajanja ugovora ukoliko vozilo ne odgovara potrebama