Mercedes-Benz

Mercedes-Benz tvornički obnovljeni rezervni dijelovi

Ekonomična alternativa novim rezervnim dijelovima, koja koristi i okolišu.
 Mercedes-Benz tvornički obnovljeni rezervni dijelovi

Mercedes-Benz tvornički obnovljeni rezervni dijelovi su atraktivna alternativa novim dijelovima: Zamjenom neispravnih dijelova s Mercedes-Benz tvornički obnovljenim dijelovima, možete uštedjeti do 50 % u odnosu na cijenu novog dijela – bez kompromisa po pitanju kvalitete. Naprotiv, ovdje vrijedi suprotno: Mercedes-Benz tvornički obnovljeni rezervni dio je dobar kao i novi dio.

Mercedes-Benz tvornički obnovljeni rezervni dijelovi obnavljaju se prema istim standardima koji vrijede kao pri serijskoj proizvodnji novih dijelova. Prema tome, za tvornički obnovljene rezervne dijelove vrijede isti uvjeti jamstva kao i za nove Mercedes-Benz originalne dijelovi. Pored toga, obnavljanje rabljenih dijelova je mnogo povoljnije i bolje za okolinu.