Mercedes-Benz

Dokazana održivost: Novi EQS 

15.02.2022

Kao prvi model baziran na električnoj arhitekturi za velike automobile, EQS 450+ sada je prošao reviziju valjanosti. "Provjera okoliša od 360°" pruža detaljne informacije o potrošnji, emisijama i procjeni životnog ciklusa, kao i o korištenju obnovljivih sirovina i reciklata. Važni čimbenici za procjenu životnog ciklusa električnog automobila uključuju proizvodnju visokonaponske baterije i procese vanjskog punjenja tijekom rada vozila.
Ovdje Mercedes-Benz pretpostavlja dva različita zahtjeva u svojim modelskim izračunima: u scenariju "EU električne energije mix", europska mješavina električne energije uzima se u obzir za punjenje baterije visokog napona; u "regenerativnom" scenariju, energija proizvedena iz obnovljivih izvora koristi se za proizvodnju baterijskih ćelija i za procese punjenja u fazi korištenja vozila. Oba scenarija temelje se na prijeđenoj kilometraži od 186.411 milja za EQS.