Mercedes-Benz

Drugi „Golden Dolphin“ za Daimler u Cannes-u

Na šestom Canneskom festivalu korporativnih medija i televizije (Cannes Corporate Media & TV Awards) koji se održao 15. listopada, Daimler-ov video “Spirit, Passion & Performance” osvojio je prvu nagradu u kategoriji „Corporate Video”. Što je ujedno i druga glavna nagrada za Daimler na festivalu koji je na glasu kao jedan od najcijenjenih takvih festivala u svijetu.

Video “Spirit, Passion & Performance” prikazuje analogiju između Daimler i sporta naglašavajući pri tome vrhunske performanse i timski duh.

Raznolikost, fair play i disciplina samo su neke od osobina koje čine jedan od najsnažnijih team-ova u industriji.

Uvjerite se sami!